Beursmolen.nl is een informatief platform en bevat geen beleggingsadvies. Beleggingsbeslissingen worden altijd op eigen initiatief genomen en Beursmolen.nl is nooit aansprakelijk voor behaalde resultaten. Beurshandel brengt financiele risico’s met zich mee. Bij het bezoeken van onze website geef je aan op de hoogte te zijn van de disclaimer.

Conclusies op deze site vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver(s). De informatie en analyses worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, onvolkomenheden kunnen desondanks voorkomen. Beursmolen.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de website en/of gevolgen van het gebruik ervan en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de getoonde advertenties. Aan de gegevens gepresenteerd op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Geen mededeling, advies of informatie door jou verkregen van of namens Beursmolen.nl creëren enige garantie of verplichting van de kant van Beursmolen.nl naar jou toe.

Handelen op de beurs brengt financiële risico`s met zich mee. Je dient je er bewust van te zijn dat je naast het halen van hoge rendementen ook grote verliezen kan lijden. We adviseren je onderzoek te doen vooraf je begint met handelen.